Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ
 
proiectpromovaremass-medialinkuricontact
 

Obiectivul specific este creşterea atractivităţii turistice a judeţului Neamţ prin dezvoltarea produsului turistic tradiţii şi artă populară în judeţul Neamţ.

Activităţile proiectului au constat în realizarea şi distribuirea unor materiale de promovare a tradiţiilor şi artei populare din judeţul Neamţ, în limbile română, engleză, franceză, germană şi italiană. Acestea sunt enumerate în continuare:
• Albumul intitulat: „Tradiţii şi artă populară în judeţul Neamţ” într-un tiraj de 2000 de bucăţi în care sunt prezentate tradiţiile şi arta populară specifică judeţului Neamţ
• 7 tipuri de pliante intitulate: ”Expoziţia de tehnică populară de la Muzeul din Târgu Neamţ”, ” Casa Ion Creangă – un splendid monument de veche arhitectură populară”, ”Muzeul de Istorie şi Etnografie din Bicaz”, ”Prelucrarea lemnului”, ”Colecţii de valoare în Muzeul de Etnografie din Piatra Neamţ”, ”Arta populară din Judeţul Neamţ”, ”Jocul caprei – cel mai răspândit obicei de Anul Nou”, care au fost editate într-un tiraj total de 21 000 de bucăţi, respectiv câte 3000 de bucăţi din fiecare tip de pliant ( 600 de bucăţi pentru fiecare limbă în parte).
• Un afiş de promovare a produsului turistic
• O hartă ce prezintă poziţionarea în teritoriul judeţului Neamţ a muzeelor etnografice şi a zonelor cu tradiţii şi meşteşuguri populare nemţene editate într-un tiraj 3000 de bucăţi.
• Un film de prezentare a produsului turistic tradiţii şi artă populară în judeţul Neamţ, în limbile română şi engleză, având o durată de cca. 40 de minute şi care a fost inscripţionat pe 2000 de DVD-uri
• Caseta de prezentare realizată în cadrul proiectului are menirea de a prezenta toate materialele de promovare într-un set complet şi s-a realizat într-un număr de 2000 de bucăţi.

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3 | pagina 4


> english version

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ