Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ
 
proiectpromovaremass-medialinkuricontact
 
“tradiţii şi artă populară în ţinutul neamţ”

Judeţul Neamţ, prin Consiliul Judeţean Neamţ a încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului contractul nr.1213/07.02.2011, pentru acordarea finanţării nerambursabile în vederea implementării proiectului „Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ” având codul SMIS 18034.

Proiectul a fost finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“, Domeniul major de intervenţie 5.3. - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică“, Operaţiunea ”Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi a activităţilor de marketing specific”.

Valoarea finală a proiectului este de 624.847,22 lei, iar asistența financiară nerambursabilă solicitată este de 460.921,83 lei.Perioada de implementare a proiectului a fost de 29 luni.

Obiectivul general al proiectului constă în transformarea judeţului Neamţ într-o destinaţie turistică de calitate,conform standardelor de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene. Indicatorul de impact corespunzător obiectivului general al proiectului este produsul turistic tradiţii şi artă populară în judeţul Neamţ, promovat atât în perioada de implementare a proiectului cât şi în perioada de monitorizare de 5 ani, asigurând în acest mod sustenabilitatea proiectului realizat.

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3 | pagina 4


> english version

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ