Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ
 
proiectpromovaremass-medialinkuricontact
 

DATE DE CONTACT

Ministerul Dezvoltarii Regionale şi Administraţiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007- 2013 Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Bucureşti, tel. 0372 11 14 09, email: info@mdrap.ro, www.mdrap.ro

Autoritatea Naţională pentru Turism, Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare Pentru Turism în calitate de Organism Intermediar pentru Turism B-dul Diniciu Golescu nr. 38, sector 1 Bucuresti, tel: 0372 144 003

Consiliul Judeţean Neamţ, în calitate de Beneficiar al Proiectului „TRADIŢII ŞI ARTĂ POPULARĂ ÎN ŢINUTUL NEAMŢ” Str. Alexandru cel Bun nr. 27, tel: 0233 21 28 90, fax. 0233 21 15 69, email: cons.judetean@cjneamt.ro, www.cjneamt.ro

Serviciul Turism: cjneamt.turism@yahoo.com


> english version

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ