Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ
 
proiectpromovaremass-medialinkuricontact
 

Acest potenţial justifică sprijinul financiar acordat dezvoltării şi consolidării turismului intern prin sprijinirea promovării produselor turistice şi a activităţilor de marketing specifice, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului“, Domeniul major de intervenţie 5.3. - „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică“.România are de promovat un potenţial turistic de o mare diversitate, armonios şi simetric repartizat în teritoriu, care oferă posibilitatea practicării întregii game de forme de turism şi pe toată durata anului. Privatizarea sectorului turistic a contribuit la realizarea de investiţii pentru modernizarea infrastructurii turistice şi în consecinţă a creşterii calităţii şi diversităţii serviciilor turistice oferite. Apar şi se dezvoltă noi produse turistice şi noi forme de turism, cum sunt turismul rural, agroturismul şi turismul de aventură, componente „wellness” a turismului balneo-climateric, precum şi alte tipuri de turism de nişă. De asemenea se dezvoltă şi turismul de afaceri în contextul dezvoltării activităţilor legate de organizarea de congrese, simpozioane şi expoziţii, acţiuni şi întâlniri cu caracter diplomatic determinate de aderarea României la Uniunea Europeană şi NATO, manifestări cultural – ştiinţifice şi de afaceri, interne şi internaţionale.

Pe de altă parte, cunoaşterea produselor româneşti prin turism reprezintă un factor principal de promovare internaţională a economiei României şi de dezvoltare a pieţei interne a acesteia.Domeniul de intervenţie „Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică“ vizează activităţi menite să facă România o destinaţie atractivă pentru turism şi afaceri, împreună cu dezvoltarea durabilă a produselor turistice şi creşterea utilizării internetului în serviciile de rezervare şi promovare turistică.

pagina 1 | pagina 2


> english version

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ