Tradiţii şi artă populară în Ţinutul Neamţ
 
proiectpromovaremass-medialinkuricontact
 
articol de presa
Septembrie 2011
Consiliul Judeţean Neamţ promovează arta populară din judeţ, cu scopul transformarii judeţului într-o destinaţie turistică de calitate conform standardelor de dezvoltare durabilă ale Uniunii Europene in cadrul proiectului “Tradiţii şi Artă populară în Ţinutul Neamţ”

Creaţia artistică populară exprimă mentalitatea şi sensibilitatea unui popor, grup etnic sau comunităţi, prin fantezia basmelor şi legendelor, prin tânguirile baladelor şi doinelor, prin virtuozitatea dansurilor, prin spectaculozitatea obiceiurilor de iarnă, ca şi prin bogăţia semnelor înscrise pe obiectele uzuale.Arta populară reprezintă un mod specific de comunicare între oameni, relevând gustul pentru frumos şi rafinamentul artistic al membrilor dintr-o anumită comunitate, într-o anume perioadă istorică. Ea foloseşte un limbaj codificat şi foarte bogat, prin simboluri străvechi păstrate, care deşi şi-au pierdut semnificaţiile iniţiale, aduc ecoul unei bogate vieţi spirituale, constituind fondul statornic al tradiţiilor populare. În îndelungatul proces al acumulărilor calitative s-au cristalizat caracterele generale ale artei populare, devenite legi nescrise ale tradiţiei şi definite prin: simplitatea formelor şi echilibrul proporţiilor, distribuirea judicioasă a decorului, stilul geometrizant al reprezentărilor, discreţia şi armonia cromatică. Arta populară tradiţională se distinge printr-un pronunţat caracter colectiv, cu un ritm ponderat al înnoirilor, dictat de dinamica progresului economic, social şi cultural.

pagina 1 | pagina 2 | pagina 3 | pagina 4 | pagina 5


> english version

Iniţiativă locală. Dezvoltare regională.

www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău!
Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
Copyright © Consiliul Judeţean Neamţ